Καρδιολογικός Έλεγχος

Πώς λειτουργεί η καρδιά;

Η καρδιά είναι ένας μυς, με ειδικά χαρακτηριστικά, ο οποίος συστέλλεται, προωθώντας το αίμα, χάρις στην ηλεκτρική διέγερση του, που είναι αυτόματη.

Αποτελείται από μια κεντρική αντλία και από κοιλότητες, οι οποίες υποδέχονται από τις φλέβες το αίμα που έχει χρησιμοποιηθεί και το προωθούν στους πνεύμονες, όπου επανοξυγονώνεται, για να φτάσει και πάλι στην κεντρική αντλία, δηλαδή στην αριστερή κοιλία της καρδιάς.

Κάθε συστολή της αριστερής κοιλίας της καρδιάς προωθεί μέρος του αίματος που αυτή περιέχει στην αορτή, την κεντρική δηλαδή αρτηρία του σώματος και κάθε συστολή της καρδιάς γίνεται αντιληπτή στις μεγάλες αρτηρίες ως σφυγμός. Συνήθως έχουμε γύρω στις 70 τέτοιες συστολές της αριστερής κοιλίας κάθε λεπτό.

Η καρδιά έχει τρεις ακόμα κοιλότητες εκτός από την αριστερή κοιλία: τον αριστερό κόλπο, που υποδέχεται το οξυγονωμένο αίμα από τους πνεύμονες και είναι ουσιαστικά προθάλαμος για την αριστερή κοιλία, το δεξιό κόλπο, που υποδέχεται το χρησιμοποιηθέν αίμα από τις φλέβες και είναι προθάλαμος για τη δεξιά κοιλία, η οποία διοχετεύει το αίμα στους πνεύμονες, όπου οξυγονώνεται και μεταφέρεται στον αριστερό κόλπο και από εκεί στην αριστερή κοιλία, έτοιμο να χρησιμοποιηθεί ξανά σε όλο το σώμα.

Η σωστή λειτουργία των τεσσάρων καρδιακών κοιλοτήτων προϋποθέτει την ομαλή ρύθμιση της ροής του αίματος μεταξύ τους, χάρις στη λειτουργία βαλβίδων.

Η μιτροειδής βαλβίδα βρίσκεται μεταξύ αριστερού κόλπου και αριστερής κοιλίας, είναι ανοικτή για να τροφοδοτήσει με αίμα την αριστερή κοιλία και κλείνει όταν αυτή συστέλλεται, ώστε το αίμα να κατευθύνεται στην αορτή και όχι προς τα πίσω, στον αριστερό κόλπο.

Η αορτική βαλβίδα, μεταξύ αριστερής κοιλίας και αορτής, ανοίγει όταν προωθείται το αίμα και κλείνει αμέσως μετά, όσο η αριστερή κοιλία συλλέγει αίμα μέσω του κόλπου.

Αντίστοιχα η τριγλώχινα βαλβίδα, που βρίσκεται μεταξύ δεξιού κόλπου και δεξιάς κοιλίας, είναι ανοικτή για να τροφοδοτήσει με αίμα τη δεξιά κοιλία και κλείνει όταν αυτή συστέλλεται, ώστε το αίμα να κατευθύνεται στους πνεύμονες και όχι προς τα πίσω, στο δεξιό κόλπο.

Τέλος, η πνευμονική βαλβίδα, μεταξύ δεξιάς κοιλίας και πνευμονικής αρτηρίας, είναι ανοιχτή όσο προωθείται το αίμα και κλείνει αμέσως μετά, όσο η δεξιά κοιλία συλλέγει αίμα μέσω του κόλπου.

Πόσο ευάλωτη είναι η γυναικεία καρδιά;

Η καρδιά των γυναικών είναι πιο ευάλωτη στις ασθένειες σε σύγκριση με την καρδιά των ανδρών, με αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να βιώνουν πολύ πιο σοβαρά το πρώτο επεισόδιο καρδιακής προσβολής.

Η στεφανιαία νόσος της καρδιάς αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου στις γυναίκες στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες.

Λέγοντας στεφανιαία νόσο, εννοούμε την προοδευτική στένωση των στεφανιαίων αρτηριών που τροφοδοτούν με αίμα το μυοκάρδιο.

Η μερική ή ολική απόφραξη τους λόγω της αθηρωμάτωσης οδηγεί σε έμφραγμα μυοκαρδίου που θέτει τη ζωή σε κίνδυνο.

Οι καρδιακές παθήσεις στις γυναίκες πολύ συχνά εξελίσσονται χωρίς να ανιχνεύονται – που συμβαίνει σπανιότερα στους άνδρες -, για αυτό και είναι απαραίτητο οι γυναίκες να μάθουν περισσότερα για τις καρδιακές παθήσεις και για τους τρόπους πρόληψης τους.

Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι η εξέλιξη της ιατροτεχνολογίας σε διαγνωστικό επίπεδο, έχει μειώσει θεαματικά το συνολικό αριθμό θανάτων λόγω καρδιακών παθήσεων.

Ποιοι παράγοντες αυξάνουν την επικινδυνότητα να νοσήσει η καρδιά;

Οι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο να ασθενήσει η καρδιά είναι:

  • Το κάπνισμα.
  • Η υψηλή αρτηριακή πίεση.
  • Η υψηλή κακή χοληστερόλη αίματος.
  • Ο διαβήτης.
  • Το οικογενειακό ιστορικό καρδιακής πάθησης.
  • Η παχυσαρκία.
  • Η απουσία επαρκούς σωματικής δραστηριότητας ή άσκησης.

Τι πρέπει περιλαμβάνει ένας καρδιολογικός έλεγχος;

Ο εξατομικευμένος καρδιολογικός έλεγχος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο ώστε να διαγνωστεί έγκαιρα όποια νοσηρότητα της καρδιάς και να αντιμετωπιστεί κατά περίπτωση.

Η κλινική εξέταση από ειδικό Καρδιολόγο είναι μέγιστης αξίας, καθώς και η λήψη ακριβούς και λεπτομερούς ιστορικού, το οποίο μπορεί να κατευθύνει τον ειδικό ώστε να προτείνει τον κατάλληλο έλεγχο.

Παρόλα αυτά, το ηλεκτροκαρδιογράφημα και το Triplex ή υπερηχογράφημα καρδιάς θεωρούνται τα golden standards.

Ποια η χρήση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος;

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα των μυών της παλλόμενης καρδιάς αποδίδοντας μέσω του ηλεκτροκαρδιογράφου, σε ειδικό χαρτί ή οθόνη, χαρακτηριστικά γραφήματα που ονομάζονται επάρματα.

Στα επάρματα, ο οριζόντιος άξονας αντιστοιχεί στο χρόνο και ο κάθετος στο ηλεκτρικό δυναμικό.

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα δύναται να διαπιστώσει οξείες – π.χ. οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, αλλά και χρόνιες π.χ. κολπική μαρμαρυγή, καρδιακές αρρυθμίες – διαταραχές που αφορούν στον καρδιακό ρυθμό αλλά και στην αρχιτεκτονική της καρδιάς.

Παράλληλα, σχετικά με το έμφραγμα, γίνεται και εντοπισμός της θέσης του προβλήματος, η οποία διακρίνει το έμφραγμα σε: πρόσθιο εκτεταμένο, κατώτερο, προσθιοπλάγιο και πρόσθιο διαφραγματικό.

Ποια η χρήση του υπερηχογραφήματος καρδιάς;

Το υπερηχογράφημα καρδιάς ή triplex καρδιάς πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικής συσκευής, η οποία εκπέμπει υπέρηχους, ενώ μέσω ενός μορφομετατροπέα, η κινούμενη εικόνα της καρδιάς μεταδίδεται σε οθόνη.

Τα υπερηχοκαρδιογραφήματα δίνουν τη δυνατότητα στους ειδικούς Καρδιολόγους να διακρίνουν με ακρίβεια τις διαστάσεις και το σχήμα της καρδιάς, να καθορίζουν την ικανότητα άντλησης του μυοκαρδίου και να μετρούν την πίεση και την κλίση-στένωση των βαλβίδων και των αγγείων.

Ποια η χρήση του διοισοφάγειου υπερηχογραφήματος καρδιάς;

Το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα αποτελεί μια ιδιαιτέρως χρήσιμη εξέταση, όταν το απλό υπερηχογράφημα δεν μπορεί να δώσει επαρκείς απαντήσεις ή αν απαιτείται η λήψη πιο ξεκάθαρης εικόνας κάποιας συγκεκριμένης περιοχής.

Απαραίτητη θεωρείται η χρήση του στη μελέτη της λειτουργίας προσθετικών βαλβίδων, στην έρευνα εγκεφαλικών επεισοδίων αγνώστου αιτιολογίας, σε περιπτώσεις ενδοκαρδίτιδας, σε συγγενείς καρδιοπάθειες κ.α..

Με αυτή την τεχνική, χάρη στην ανατομική θέση του οισοφάγου, που βρίσκεται ακριβώς πίσω από την καρδιά, επιτυγχάνεται η λήψη εικόνων της καρδιάς μεγάλης ευκρίνειας.

Η εξέταση διενεργείται με ένα λεπτό εύκαμπτο σωλήνα, που μοιάζει με ένα λεπτό γαστροσκόπιο και φέρει στην άκρη του τον κρύσταλλο, που είναι πομπός και δέκτης υπερήχων.

Ο ειδικός Καρδιολόγος περνά αυτόν τον εύκαμπτο σωλήνα στον οισοφάγο από το στόμα του ασθενούς, ενώ έχει προηγηθεί τοπική αναισθησία της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα με ξυλοκαΐνη υπό μορφή ψεκασμού ή σε σιρόπι.

Πρόκειται για εξέταση βραχείας διάρκειας και ανώδυνη.

Πραγματοποιείται στο νοσοκομείο και συνήθως με ελαφρά μέθη, για να μπορεί να εισχωρήσει στο φάρυγγα ένα ενδοσκόπιο, στην άκρη του οποίου βρίσκεται η υπερηχητική συσκευή, που θα φτάσει στο κατώτερο τμήμα του οισοφάγου.

Ποια η χρήση του τεστ κοπώσεως;

Η διαδικασία του τεστ κοπώσεως απαιτεί την «καταπόνηση» του εξεταζόμενου, ο οποίος και καλείται να ασκηθεί σε κυλιόμενο διάδρομο ή σε εργομετρικό ποδήλατο, ενώ βρίσκεται συνδεδεμένος με ειδικά ηλεκτρόδια.

Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε πως ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώπων -περίπου 20-30 %- δεν μπορεί να υποβληθεί σε αυτή τη δοκιμασία, με αποτέλεσμα να υποβάλλεται σε ειδικό τεστ με πρόκληση τεχνητής κόπωσης, μέσω ειδικών φαρμάκων.

Το τεστ κοπώσεως χρησιμεύει για τη διάγνωση ισχαιμίας του μυοκαρδίου, ενώ είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη σε ασθενείς που έχουν υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου και πρέπει να διαπιστωθεί αν έχουν βιώσιμο μυοκάρδιο, ώστε να υποβληθούν – αν χρειάζεται – σε αγγειοπλαστική στεφανιαίας αρτηρίας ή σε ByPass.

Αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες μεθόδους, σε ποσοστό αξιοπιστίας που φτάνει το 90%-95%, ενώ η αξιοπιστία του απλού τεστ κοπώσεως δεν ξεπερνά το 80%.

Ποια η χρήση του Holter ρυθμού;

Πρόκειται για μια εξέταση, κατά την οποία, με τη βοήθεια ειδικής συσκευής καταγράφεται η καρδιακή λειτουργία επί ένα 24ωρο – πιο απλά, πρόκειται για ηλεκτροκαρδιογράφημα 24ωρου.

Η συσκευή που τοποθετείται στον εξεταζόμενο είναι μικρού μεγέθους και βάρους, περιλαμβάνει δύο μικρές μπαταρίες και μια Flashcard μεγάλης χωρητικότητας, στην οποία αποθηκεύονται τα δεδομένα που αργότερα θα μελετηθούν από τον ειδικό Καρδιολόγο σε αντίστοιχο software.

Η εξέταση με τη χρήση Holter συνίσταται σε περιπτώσεις αρρυθμίας ή διερεύνησης ενδείξεων για ύπαρξη στεφανιαίας νόσου.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, μια από τις πολύ σημαντικές εφαρμογές της εν λόγω εξέτασης στο πεδίο τις πρόληψης είναι η πρόληψη των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στους ηλικιωμένους ασθενείς, καθώς είναι χαρακτηριστικό ότι το 20% των εγκεφαλικών επεισοδίων σε αυτές τις ηλικίες οφείλονται σε υποκλινικά επεισόδια, κολπικής μαρμαρυγής, που δε γίνονται αντιληπτά από τον ασθενή.

Ποια η χρήση του Holter πίεσης;

Πρόκειται για μια εξέταση, κατά την οποία, με τη βοήθεια ειδικής συσκευής καταγράφεται η πίεση επί ένα 24ωρο – πιο απλά, πρόκειται για ένα πιεσόμετρο που λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως.

Αποτελείται από περιχειρίδα που τυλίγεται στο βραχίονα και από συσκευή μικρού μεγέθους και βάρους, που τοποθετείται στη ζώνη ή κρεμιέται στον ώμο.

Η εφαρμογή του Holter πίεσης παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλών μετρήσεων της πίεσης μακριά από το «στρεσογόνο» περιβάλλον του ιατρείου, με αποτέλεσμα να δίνεται πλήρης εικόνα σε συνθήκες καθημερινότητας.

Να σημειωθεί ότι, η εν λόγω εξέταση συνίσταται σε περίπτωση συγκαλυμμένης υπέρτασης, μεταβαλλόμενης αρτηριακής πίεσης, ορθοστατικής υπότασης, λιποθυμικών επεισοδίων, κ.α..


Επικοινωνήστε μαζί μας


Οι πληροφορίες σας

Ενημερώστε μας πως μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας


Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μη διστάσετε να μας κάνετε μια ερώτηση ή απλά να μας αφήσετε ένα σχόλιο.